Projekt logo dla Zapomnieć w sieci

Logotyp miał pokazywać główną ideę – pomoc w anonimizacji w Internecie. Chyba nic nie wyraziłoby lepiej możliwości zniknięcia niż piksele, które z postaci człowieka rozmywają się w pustkę.

Dobraliśmy odpowiednie kolory wzbudzające zaufanie oraz typografię.

Trochę o kliencie:

Zapomniecwsieci.pl specjalizuje się w prawie do zapomnienia i ochronie dóbr osobistych w Internecie.

Innymi słowami ma za zadanie chronić użytkowników Internetu przed wykorzystywaniem ich wizerunku czy danych osobowych w sposób krzywdzący i niezgodny z prawem.