Projekt logo dla Stowarzyszenia Praw Przedsiębiorców i Konsumentów

Projekt logo bazował na skrócie nazwy – SPPiK. Wszystkie litery zostały ujęte w formę typograficzną, a następnie była już tylko “zabawa” z kształtami, liniami, łączeniami… Ten projekt logotypu pokazuje otwartość, nie tylko na klientów, ale ludzi ogółem. Natomiast kolory dopełniają wizerunek – są stonowane i przywodzą na myśl profesjonalizm.

Trochę o kliencie:

O Stowarzyszeniu najwięcej i najlepiej mówi ich cel, ujęty w statucie: “zapewnienie każdemu wysokiego poziomu opieki i ochrony prawnej, w tym także poprzez ochronę przed sprzecznym z prawem i dobrymi obyczajami działaniem władz publicznych”.